Viktiga saker vi lärt oss om hedersrelaterat våld

Som ni vet så kommer vi den kommande månaden att skänka en krona för varje sålt plagg till organisationer som arbetar för att förebygga hedersrelaterat våld.

För att lära oss mer om detta ämnet har vi varit på ett seminarium om hedersrelaterat våld. Vi fick bland annat tips om hemlikt.se som erbjuder skyddade boenden.

Vi såg också en väldigt bra intervju med en organisation som jobbar för att förebygga just hedersrelaterat våld. Tyvärr hann jag inte skriva ner namnen vare sig på reportern eller kvinnan som blev intervjuad, men här är intervjun transkriberad.

Reporter: Kan du berätta lite om varför du valde att engagera dig i det här ämnet?

Kvinna: Hej, tack för att du vill intervjua mig. Jag valde att engagera mig i hedersrelaterat våld eftersom jag tror att det är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste ta itu med. Det finns många kvinnor och flickor som är utsatta för våld och kontroll på grund av hederskulturella normer, och jag vill göra allt jag kan för att hjälpa dem och förebygga ytterligare våld.

Reporter: Vad tror du är den största orsaken till hedersrelaterat våld?

Kvinna: Det finns många olika orsaker till hedersrelaterat våld, men jag tror att en av de viktigaste är att det fortfarande finns många människor som tror på och följer hederskulturella normer och traditioner som ger män makt och kontroll över kvinnor och flickor. Det finns också många strukturella och systemiska problem, såsom rasism, könsdiskriminering och fattigdom, som bidrar till att hedersrelaterat våld fortfarande är ett stort problem.

Reporter: Vad kan samhället göra för att förebygga hedersrelaterat våld?

Kvinna: Det finns många olika saker som samhället kan göra för att förebygga hedersrelaterat våld. För det första måste vi ha en ökad medvetenhet om problemet och dess orsaker, så att vi kan skapa en förståelse och empati för de utsatta kvinnorna och flickorna. Det är också viktigt att vi har en stark lagstiftning som förbjuder hedersrelaterat våld och ger skydd och stöd till de som är utsatta. Samhället måste också satsa på att förebygga våld genom att stärka kvinnors och flickors rättigheter och maktposition, så att de inte blir sårbara för våld och kontroll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *